Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF organiseert in huis Consultatiesessie Waterkwaliteit

Woensdag 27 juli jongstleden vond de consultatiesessie waterkwaliteit plaats op het kantoor van WECF aan de Korte Elisabethstraat in Utrecht. Er waren verschillende deelnemers met verschillende achtergronden, maar allen met één doel: zorgen uiten en de overheid adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland.

30.07.2018 |
Woensdag 27 juli jongstleden vond de consultatiesessie waterkwaliteit plaats op het kantoor van WECF aan de Korte Elisabethstraat in Utrecht. Er waren verschillende deelnemers met verschillende achtergronden, maar allen met één doel: zorgen uiten en de overheid adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland. 

WECF’s waterexpert Margriet Samwel-Mantingh gaf een interessante introductie over pesticiden gebruik in de verschillende teelten in Nederland, waarna deze stoffen onder andere in het oppervlaktewater terecht komen. Al snel werd duidelijk dat de naam pesticiden, middelen om plaagorganismen tegen te gaan, niet de lading dekt en te positief werd bevonden. De deelnemers vonden bestrijdingsmiddelen een betere term. Ook werd er onder andere gesproken over de toegestane waarden van verschillende bestrijdingsmiddelen en geopperd voor nieuwe rekenmethoden waar ook rekening wordt gehouden met cumulatieve stoffen (de gezamenlijke werking van bepaalde stoffen). 

Alfons Uijtewaal van Huize Aarde, www.meduwa.eu en Groene Gezondheidszorg ging in op de consequenties van medicijnresten in oppervlaktewater. Er worden vaak lagere waarden berekend dan eigenlijk voorkomen in het water in verband met bacteriën die de concentratie van de medicijnresten kunnen veranderen. Daarnaast waren de deelnemers het ermee eens dat het de taak van de gezondheidssector zou moeten zijn om de verspreiding van medicijnresten te weren uit water, in plaats van dat de watersector deze resten zouden moeten verwijderen.  

Het was een interessante avond, met mooie input voor de aanbevelingen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op naar nog meer mooie sessies die uiteindelijk worden gebundeld in een rapportage aan het ministerie! 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019