Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

PUBLICATIE: De kracht van de co÷peratie

Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie

14.05.2019
Wereldwijd wordt de groeiende nood gevoeld om de gevolgen van klimaatverandering te minimaliseren. Er moeten drastische stappen gezet worden om de CO2-uitstoot te reduceren. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet vervangen worden door duurzame, hernieuwbare alternatieven.

In 2015 werden door 193 wereldleiders de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGĺs) geadopteerd, een agenda van 17 ambitieuze doelen om te werken aan duurzame ontwikkeling. Onderdeel hiervan is een duurzame, betaalbare energievoorziening. Om tot een inclusieve energietransitie te komen, ook in Nederland, moeten burgers meer betrokken worden. Meer en meer nemen zij dan ook het heft in eigen hand, bijvoorbeeld in de energietransitie. Zij organiseren zich in collectieve verbanden om samen hun eigen, schone energie op te wekken en energie te besparen. In deze betrokkenheid en samenwerking vind je de kracht van de co÷peratie.

WECF wil het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energiebenadrukken en komt daarom met deze publicatie: "De kracht van de co÷peratie"

In Utrecht is hiervoor veel kennis en ervaring aanwezig, die we in deze publicatie bundelen. Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die ook relevant kunnen zijn in andere landen. Om deze reden wordt deze informatie ook beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven elders op de wereld. De behoefte hieraan is gebleken vanuit de vraag van onze partners in GeorgiŰ. Hier zijn momenteel enkele energieco÷peraties actief, maar nog niet zo succesvol als in Nederland. Door het publiceren van dit onderzoek en het delen van deze kennis leveren we een bijdrage aan de realisatie van verschillendeontwikkelingsdoelen.