Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

8 Maart Persbericht Vrouwen voor Water conferentie

(text in Dutch only)

08.03.2005 |Margreet Munneke
Partners of the Women for Water partnership from Sri Lanka and Suriname

VAN DE ZIJLIJN NAAR DE HOOFDSTROOM

DE MONDIALE COALITIE VROUWEN VOOR WATER BESTRIJDT ARMOEDE AAN DE BASIS VIA VROUWENPARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER.

De oprichters van de WfW partnership zijn NVR, WECF. BPW, 4VO, M&S, MAMA-86, Mehriban, NetwWater.

Aan de vooravond van Wereld Vrouwen Dag 2005 vond in Kontakt der Kontinenten een unieke werkconferentie plaats. Een grote diversiteit aan vrouwenorganisaties uit het Zuiden en het Noorden, het Oosten en het Westen hebben twee dagen lang intensief samengewerkt met deskundigen uit de watersector en van ontwikkelingsorganisaties, met financieringsinstellingen en (lokale) overheden om haalbare en duurzame oplossingen te formuleren voor concrete problemen t.a.v. drinkwater en sanitatie en waterbeheer in het algemeen. Problemen, die door de vrouwenorganisaties zelf waren ingebracht en voorbereid.

De conferentie werd georganiseerd door de oprichters van het Vrouwen voor Water partnerschap (www.womenforwater.org), en gefinancierd door de Nederlandse Vrouwen Raad en Women in Europe for a Common Future uit programma’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De afstemming van lokale, nationale en internationale processen, de wenselijkheid van grootschalige infrastructuur, de haalbaarheid van technische oplossingen in lokale situaties, publiekprivate samenwerking, de noodzaak voor training en deskundigheidsbevordering, wie is verantwoordelijk voor onderhoud en management…. Al deze facetten kwamen aan bod en werden ter plaatse omgevormd tot praktische oplossingen voor concrete problemen.

Vrouwen die nog nooit eerder buiten hun dorp waren geweest discussieerden met technici over de beste aanpak in hun situatie. Consultants en managers kregen hands-on ervaring met gender mainstreaming. Verschillende culturen bespraken elkaars aanpak en problemen en er zijn partnerschappen gesmeed tussen zeer verschillende partijen.

Dit leidde tot soms onverwachte en creatieve oplossingen. De burgemeester van Garla Mare in Roemenië stelt de arme bevolking in zijn dorp in staat ecosanitaire voorzieningen aan te schaffendoor hen voor een jaar vrij te stellen van gemeentebelasting. Door over te stappen op ecotoilletten in plaats van latrines zal binnen 2 a 3 jaar de vervuiling van waterbronnen met fecale bacteriën duidelijk verminderen. Verder stimuleert de aankoop van deze ecotoiletten het lokale bedrijfsleven en de vrouwen, die met deze ideeen gekomen zijn, slagen erin de duurzame ontwikkeling van hun leefomgeving een flinke stap voorwaarts te krijgen.

Een ander voorbeeld zijn de Surinaamse vrouwen, die samen met het waterleidingsbedrijf van Amsterdamzonnenpompen, UV-filters en watertorens installeren voor dorpen in de binnenlanden, waar praktisch alleen vrouwen, kinderen en ouderen wonen vanwege de arbeidsmigratie van mannen. Tijdens deze werkconferentie in Soesterberg werd een plan ontwikkeld voor het opzetten van vrouwen-water committees en het trainen van vrouwen voor het onderhoud van de installaties.

De Tegemeo Women’s Group uit Tanzania durft de uitdaging aan om met steun van het Vrouwen voor Water partnerschap een organisatie op te zetten om de waterproblemen in hun streek op te lossen.

WOPD, een plattelandsvrouwenorganisatie uit de Filippijnen, partner van 4VO, vertelde over het ontbreken van drinkwater en het ontbreken van capaciteit van de gemeenschap Guindulman om dit aan te pakken. Tijdens de workshop werd een plan ontwikkeld voor het trainen van vrouwen voor het onderhouden van de gemeenschappelijke tappunten, het aanschaffen van 4 watertanks voor watervoorraad via A4A en waarbij WOPD mede -verantwoordelijk wordt en het opzetten van een bijenstal als inkomens genererende activiteit.

Minister Agnes van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking, die in haar periode als staatssecretaris mede aan de basis van de Vrouwen voor Water initiatief heeft gestaan, nam zelf de concrete resultaten van de werkgroepen in ontvangst. Enkele hoofdpunten van deze resultaten zijn:

-De millenium Development Goal 7, op water en sanitatie, kan gehaald worden als juist ook de armste en meest geisoleerde gemeenschappen bereikt worden

-Via bestaande netwerken van vrouwen organisaties kunnen deze gemeenschappen bereikt en betrokken worden in samenwerkingsverbanden voor het vinden van oplossingen

-Daarvoor is wel seed-money en het ondersteunen en opbouwen van de capaciteit van vrouwen-organisaties op lange termijn noodzakelijk

-De privé sector kan vaak pasop een later stadium een bijdrage leveren aan de oplossingen, behalve enkele uitzonderingen zoals de Nederlandse water bedrijven die een percentage van de omzet inzetten voor technische ondersteuning voor de allerarmste

-Het betrekken van vrouwen bij beleidsmaken kan voeren tot andere prioriteit-zettingen in lokale uitgaven, zodat - zoals in Darasalaam’s buitenwijken - eerst de water-bronnen worden gebouwd, en dan pas de autobanen

-Met de conventionele technologien voor afval-water en sanitatie (zoals ceptic tanks) is de MDG – 7 niet te halen, wel met aangepaste technologien zoals urine-diverting toilets en reed-bed waste-water filters.

In haar sluitings toespraak riep de Minister onder andere Aqua for All, medeorganisator van deze werkconferentie, op om deze en andere projecten van het partership financieel te ondersteunen. Ze vroeg de vrouwenorganisaties dit baanbrekende werk en het partnerschap verder uit te bouwen en ook haar andere beleidsprioriteiten waaronder de reproductieve rechten van vrouwen te willen ondersteunen. Ze nodigde hen uit deel te nemen aan het UNICEF programma voor sanitatie en hygiene op scholen, dat door de Nederlandse overheid financieel wordt gesteund.

De initiatiefnemers van het Vrouwen voor Water partnerschap, de Nederlandse Vrouwen Raad, Women in Europe for a Common Future en Business & Professional Women, kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst en zetten zich met hun partners in voor de implementatie van de uitkomsten. De vrouwenvertegenwoordiger in de regeringsdelegatie, mevrouw Catharien Terwisscha van Scheltinga, zal de aanbevelingen vanuit de conferentie meenemen naar de VN-commissie voor duurzame ontwikkeling in New York.

Voor meer informatie zie www.womenforwater.org