Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Dutch NGOs present Sustainability Manifesto

Only by respecting the rights of the poor, and by reducing one's 'ecological footprint' can the Milennium Development Goals be met (text in Dutch)

01.09.2005 |Sascha Gabizon
Het Footprint Manifest verklaart duurzame leefstijlen tot een kwestie van mensenrechten


Op Duurzame Dinsdag, 6 september 2005, wordt in Den Haag Het Footprint Manifest gepresenteerd. Het gaat om een hartenkreet over de noodzakelijkheid en aantrekkelijkheid van duurzame leefstijlen, uitgebracht door Rix Kijne uit Deventer en Jan Juffermans uit Boxtel, beiden al jaren actief voor een duurzame wereld. In het Manifest wordt het vraagstuk van de mondiale gebruiksruimte en het werken aan duurzame leefstijlen in het licht geplaatst van de mensenrechten, ook die van volgende generaties.

Het Manifest is een van de 'stukken' in het Duurzame koffertje dat minister Verdonk op 6 september krijgt aangeboden van een aantal organisaties die aan duurzame ontwikkeling werken. Enkele van de organisatoren zijn het Instituut voor Natuureducatie IVN, de Nationale Jeugdraad, De Nationale Vrouwen Raad en SME Advies. De tekst van het Manifest is hieronder intergraal weergegeven. Voor meer informatie over Duurzame Dinsdag zie Duurzamedinsdag.

Het Footprint Manifest


Na historische drama's als de slavernij, de holocaust en de apartheid,is er nu sprake van een stil mondiaal duurzaamheidsdrama. De rechten van de armen čn van volgende generaties worden ernstig geschonden. En we bedreigen zelfs onze eigen gezondheid. Het komt voor een belangrijk deel door te grote en te veel Mondiale Voetafdrukken, ofwel door onze eigen Footprints.

Het Duurzaamheidsdrama


1. De stille genocide van arme kinderen/mensen. Elke dag sterven er wereldwijd meer dan 30.000 kinderen, door gebrek aan voldoende voedsel en basisgezondheidszorg. Ofwel: uit pure armoede.

2. De vernietiging van de mondiale ecosystemen. De kwaliteit en kwantiteit van de natuur, de basis van ons leven, gaan langzaam maar zeker nog verder achteruit. Klimaatverandering, het uitsterven van planten- en diersoorten en de ernstige luchtvervuiling zijn slechts enkele van de symptomen. De gezondheid en veiligheid van ons allen, maar ook van onze kinderen, kleinkinderen en van volgende generaties, staan op het spel.

Structurele oplossingen


1. Erken de rechten van ieder mens op een eerlijk deel van de mondiale gebruiksruimte en hulpbronnen, en handel hier naar, privé en op het werk.

2. Respecteer de grenzen aan de draagkracht van de mondiale ecosystemen. Duurzame leefstijlen, ecodesign en duurzame technieken, en ook geboorte-beperking zijn hiervoor noodzakelijk.

Wat ons te doen staat


1. Ontwikkel een duurzame leefstijl. Live simply so that others may simply live, zoals het zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt. *

2. Verklein uw Mondiale Voetafdruk tot het niveau van het eerlijk aarde-aandeel van 1,8 hectare. Maak bijvoorbeeld een tien-jarenplan en gebruik al uw creativiteit (en dat van anderen) om het duurzaamheidsniveau te bereiken. Zie Voetenbank en Footprintnetwork.

3. Ontdek hoe aantrekkelijk duurzaam leven kan zijn: rustiger,ezonder, lekkerder producten, gevarieerder en bovendien: rechtvaardiger.