Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF in Istanbul: Hoe gaan we verder in de 21e eeuw?

WECF Panel discussie tijdens European Regional Session

18.03.2009 | WECF Persbericht
Sanitatie is erkend als één van de speerpunten binnen de ontwikkelingen van de Europese regio’s. Hoewel de meerderheid van de West-Europeanen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen en een goede afvoer van het afvalwater, zijn er nog steeds velen die geen gebruik kunnen maken van een adequaat systeem. De uitdaging om aan iedereen goede sanitaire voorzieningen te verstrekken, was het onderwerp van het tweede deel van de Europese Regio Sessie op het Wereld Water Forum in Istanbul, een paneldiscussie georganiseerd door WECF.

We hebben niet altijd behoefte aan gecentraliseerde systemen, zegt Helmut Bloech van de Europese Commissie, "we moeten ook investeren in innovatieve gedecentraliseerde sanitaire oplossingen, zoals ecologische toiletten of afvalwater gebruiken voor planten en onkruid, zolang zij doeltreffend zijn en niet je tuin verontreinigen.

Peter Cook van de Europese Water Association waarschuwt dat er niet voldoende is geďnvesteerd in het onderhoud van de bestaande rioolstelsels. En Thomas Zeller van Zwitserland wees op de noodzaak bewustwording te scheppen onder parlementariërs, en dat de belastingen wellicht verhoogd moeten worden.

Marga Kool, voorzitter van het waterschap Rees en Wieden, Nederland, legt uit dat Nederlandse afvalwater bedrijven op zoek zijn naar efficiëntere, goedkopere manieren. Hierbij kijken zij naar niet-gedecentraliseerde riolering en doen zij testen met urine als natuurlijke bron, omdat urine een zeer waardevolle bron voor meststof is. In Meppel zijn de eerste woonwijken gebouwd, waar met gescheiden toiletten urine wordt gescheiden. "Er moet worden teruggaan naar de toekomst, het verleden moet op een high-tech manier worden gekopieerd. Gebruik urine als een  natuurlijke bron en als een middel voor inkomsten. Ons conventionele systeem voldoet niet. "

Galina Budú van de NGO, legt uit dat er in Moldavië bijna geen riolering is in de plattelandsdorpen en dat zij met internationale organisaties hebben gewerkt om gedecentraliseerde systemen voor scholen te kunnen realiseren. De kosten van deze EcoSan toiletten zijn een fractie van die van de riolering en ze bereiken hetzelfde doel: waardige sanitaire voorzieningen en bescherming van gezondheid en milieu.

Deelnemers uit het publiek vonden dit allemaal leuk en aardig, maar vroegen zich af waarom de Europese Commissie de wetgeving dan niet kon aanpassen ter verbetering van de sanitaire voorzieningen voor het platteland. Helmut Bloech van de Europese Commissie antwoordde dat de Europese Kaderrichtlijn Water vereist dat alle landen elke waterbron moeten beschermen, ook in de plattelandsgebieden, en dat, indien dit niet wordt opgevolgd, lidstaten voor het Hof van Justitie kunnen worden gedaagd. Hoewel hij denkt dat het geld beter kan worden besteed aan het genereren van kennis betreft beschikbare innovatieve gedecentraliseerde oplossingen voor het platteland.

WECF heeft ,samen met andere Europese organisaties, een tentoonstellingsstand in foyer 1, het "European Region Paviljoen".

WECF
Het recht op schoon en betaalbaar water en sanitaire voorzieningen is een van de belangrijkste missies van WECF, Women in Europe for a Common Future. WECF is een netwerk van meer dan 100 organisaties in 40 landen. WECF mobiliseert vrouwen om betaalbare oplossingen te vinden voor de milieu-gezondheidsproblemen binnen hun gemeenschap, zoals EcoSan toiletten, en stimuleert vrouwen om te participeren in de besluitvorming hierover.


----------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Niet voor publicatie

Voor meer informatie en / of foto's kunt u contact opnemen met:

Margriet Samwel, Water Coördinator WECF, + 49-17 17 11 4262
Sascha Gabizon, International Director WECF, + 49-1728637586
Chantal van den Bossche, Press Officer +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche @ wecf.eu
Vrouwen in Europa, +31 30 2310300, wecf@wecf.eu, www.wecf.eu

Documenten:

Making Sustainable Sanitation work for women and men - integrating a gender perspective into sanitation initiatives” is nu te downloaden van www.wecf.eu

Deze publicatie is bedoeld als achtergrondinformatie over de dringende noodzaak tot integratie van genderperspectief in de inspanningen ter bevordering van veilige en betaalbare sanitaire voorzieningen. Het geeft aanwijzingen over hoe genderkwesties in deze sector kunnen worden gereguleerd.

Meer informatie is WECF's activiteiten in Istanbul te vinden is www.wecf.eu