Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Sanitatie: nieuwe impulsen - Kansen Voor Nederland en Internationale Samenwerking!

BiDBook sanitatie gepresenteerd tijdens 'Five Years-Drive for Sanitation' symposium

03.10.2011 | WECF
In juni 2011 heeft de VN een resolutie aanvaard onder de titel: sustainable sanitation: the drive to 2015, een initiatief van UNSGAB, onder voorzitterschap van onze prins van Oranje, ZKH Willem Alexander. Uitdagend, met nog vier jaar te gaan.

Op vrijdag 30 september 2011 vond de 1e editie van het "Sustainable Sanitation: Five Years Drive to 2015" symposium plaatsvinden. Aqua for All, Lettinga Foundation/WUR, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Waterschap Groot Salland, het Netherlands Water Partnership, het Nutriënten Platform en WECF organiseerden gezamenlijk een symposium over innovatieve ‘nieuwe sanitatie’ concepten en nutriënten hergebruik, over mogelijkheden voor PPP’s en andere slimme partnerships, over kleinschalige en grootschalige sanitatie plannen voor steden en platteland.

In maart van dit jaar meldde het Joint Monitoring Programme van UNICEF en WHO namelijk, dat de vooruitgang van sanitaire voorzieningen tussen 2006 en 2008 vertraagd is. Om toch de doelstellingen van de Millennium Development Goals te behalen, heeft in juni 2011 de VN een resolutie aanvaard onder de titel: Sustainable Sanitation: the drive to 2015, een initiatief van UNSGAB, onder voorzitterschap van onze prins van Oranje, ZKH PrinsWillem Alexander. 

Sascha Gabizon (WECF),gaf als dagvoorzitter, na een sfeervol concert van de jonge harpiste Marianne Hofman, het startsein voor het symposium. Hans de Jong, gastheer, verantwoordelijk voor internationaal beleid bij het Waterschap Groot Salland, sprak het welkomstwoord tot het aanwezige publiek. Hij gaf aan dat internationale samenwerking en sanitatie erg belangrijk zijn om verdere doelen te kunnen bereiken.  Klik hier voor de powerpointpresentatie.

De eerste spreker Grietje Zeeman van de Wageningen Universiteit en Research Center en bestuurslid van WECF, gaf inzicht in de stand van zaken binnen sanitatie. Zij doet onderzoek naar en werkt samen met verschillende partijen over de benadering van Nieuwe Sanitatie. Binnen sanitatie maakt Grietje onderscheid tussen twee zeer belangrijke benaderingen namelijk:

1.     Traditionele sanitatie: is centraal geregeld met een riolerings- en zuiveringssysteem. Dit systeem wordt voornamelijk in het Noorden gebruikt. Voordeel van het systeem is, dat het centraal geregeld is, het voldoet aan hygiënische- en milieuvoorwaarden, maar het is niet duurzaam. Door het vele water dat er bij elke spoelbeurt aan te pas komt, moet het Noorden opzoek naar een duurzamere manier om sanitatie te verwerken.

2.     Nieuwe Sanitatie: Hergebruik van nutrienten en terugwinning van fosfaat en mineralen.De landen in het Zuiden, ook wel de OS-landen, voldoen aan geen enkele voorwaarde. De doelstelling is dan ook om de landen in het Zuiden zover te krijgen gebruik te maken van nieuwe sanitatie. Sanitatie die geen schade toebrengt aan de gezondheid, duurzaam is, comfort biedt, maar ook voldoet aan de lokale behoeften.

Verder benadrukte Grietje, dat het toilet bepaalt hoe er daarna hergebruikt wordt. Het is dus van groot belang dat er van tevoren een goede keus en afweging wordt gemaakt welk soort toilet het beste past bij de lokale behoeften. Een belangrijke conclusie, die zij uit haar onderzoeken heeft kunnen trekken naast de lokale behoeften respecteren, is dat er ook gewerkt moet worden aan de acceptatie van sanitarie voorzieningen in het desbetreffende gebied. De boeren moeten vanaf het begin betrokken worden bij het hele proces en niet alleen maar de techniek demonstreren. Socio-economische en bestuurlijke factoren zijn net zo belangrijk bij het implementeren van nieuwe sanitatie in OS-landen. De uitdaging ligt dan ook in de verdere ontwikkeling van het toilet en het produceren van hygiënische producten. Lees hier nog eens de presentatie van Grietje Zeeman na. 

Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken was Dick van Ginhoven aanwezig. Hij gaf een korte geschiedenis van de Nederlandse sanitatie, de cholera epidemie in 1866 en natuurlijk Dr. Sarphati. Hij vertelde dat Dokter Sarphati een pionier is in de geschiedenis van de Nederlandse sanitatie. Sarphati kwam op het idee om uitwerpselen s'nachts in  emmertjes op te halen, wat het begin was van het Moderne Amsterdam. Na de Tweede Wereldoorlog werd met behulp van het Marshall Plan het rioleringssysteem ingevoerd. Klik hier om een overzicht te krijgen van Nederlandse geschiedenis. Hij was blij, dat er vanuit de Nederlandse watersector dit initiatief is genomen. Op dit moment heeft 87 procent van de mensen geen fatsoenlijk toegang tot water. Door middel van krachtenbundeling kunnen we er samen wat aan doen.  

Daarna volgde er een korte pauze, waarin het filpmje “These guys are extremely liquid” werd vertoond. Deze video beschrijft het probleem van de FSM in de sloppenwijken in Nairobi, Kenia. Bovendien geeft het inzicht in de mogelijkheden voor professionalisering en de financiering van de dagelijkse werkzaamheden van de ondernemers in sanitaire voorzieningen.  

THEMA: SHIT IS SERIOUS BUSINESS

Na de pauze werd gediscussieerd over het onderwerp “Shit is serious business”. Samen met wetenschappers, bestuurders en praktijkmensen is vanuit verschillende invalshoeken naar het onderwerp gekeken. Verschillende sprekers kwamen aan het woord en discussieerden met elkaar en de genodigden. Het panel bestond uit Cees Keetelaar (DHV), Frederik Claasen (Micro Water Facility), Keimpe Sinnema
(Waterschap Groot Salland), Jan Spit (Simavi), Sascha Gabizon (WECF) en Brendo Meulman (directeur DESA/landustrie).

Bid boek gepresenteerd

Ter afsluiting van het formele gedeelte van het symposium werd het BiDbook gepresenteerd. Aqua for All, Netherlands Water Partnership (NWP) en het Nutriënten Platform namen het initiatief om 30 september als startpunt te nemen voor een gezamenlijke call for ‘sanitation business cases & program ideas'. NGO's, bedrijven, waterschappen, kennisinstellingen en andere organisaties binnen en buiten de watersector, werden opgeroepen om concrete voorstellen, en expliciet óók, minder uitgewerkte programma ideeën op papier te zetten, die in het BiDbook werden verzameld.
Sjef Ernes, directeur van Aqua for All, pikte een paar inzenders uit om wat vragen te stellen en gaf hen tevens de mogelijkheid om binnen een minuut hun BiD kenbaar te maken aan de aanwezigen. Aqua  for All, NWP en het Nutriënten Platform bieden hun diensten aan om deze voorstellen het komende jaar succesvol verder te helpen ontwikkelen. Klik hier om het BidBook te downloaden, ook is het mogelijk om nieuwe ideeën te blijven inzenden. Dit kunt u doen door te mailen naar Hester Foppen (h.foppen@aquaforall.nl

Klik hier om de foto’s van het evenement te bekijken op onze facebookpagina.  


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019