Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Partner WECF uit Moldavië winnaar VN “Water for Life –Best Practice Award”

Verenigde Naties heeft zojuist in Den Haag Award toegekend aan Oleg Rotari van Ormax voor het project ‘Veilig water en sanitatie voor iedereen in Moldavië’.

22.03.2013 | Chantal van den Bossche
Den Haag, 22 maart 2013 – De Verenigde Naties heeft tijdens de officiele ceremonie voor Wereld Water Dat in Den Haag zojuist de  ‘Water for Life – Best Practices Award’ toegekend aan Oleg Rotari van de NRO ORMAX, een van WECFs partners in Moldavie. Deze eerste prijs valt binnen de tweede categorie ‘Best participarory, communication, awareness-raising en education practices’ en werd gewonnen voor het project ‘Veilig water en sanitatie voor iedereen in Moldavië’. WECF en partners zijn zeer verheugd dat de Verenigde Naties het ingediende project de eerste prijs toekende en daarmee de goede aanpak van het project stimuleert.In de Republiek Moldavië leeft 30% van de bevolking onder de armoedegrens en juist op het platteland is de armoede groot. Het merendeel van de landelijke bevolking (75%) heeft geen toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het overgrote deel van de bevolking op het platteland maakt gebruik van een latrine (een gat in de grond met een huisje erop als toilet). Bovendien zijn de meeste waterputten door slecht onderhoud en infiltratie van menselijke en dierlijke fecaliën in het grondwater met nitraat en bacteriën vervuild. Onder de locale bevolking is er meestal weinig kennis aanwezig over de kwaliteit van de eigen watersystemen en sanitaire voorzieningen, de bronnen van vervuiling, de mogelijke risico´s voor de gezondheid en alternatieve oplossingen. Daarnaast zijn er onvoldoende financiële middelen om de gehele bevolking van Moldavië door middel van conventionele systemen aan veilig drinkwater en goede sanitatiesystemen te helpen. Juist daarom zijn innovatieve en duurzame oplossingen gewenst om de situatie op het platteland te verbeteren.

Onder leiding van WECF werd de beschreven problematiek op integrale wijze en met een brede ondersteuning van de bevolking en overheden door de lokale NRO ORMAX in een demonstratie project aangepakt. Het project „veilig water en sanitatie voor iedereen in Moldavië” werd door de stichting Danielle Mitterand-France Libertés en Church World Service financieel ondersteunt.

Scholen met ondersteuning van leerkrachten onderzochten in een dorp de water kwaliteit van meer dan 100 putten en bronnen van vervuiling. Alle verzamelde resultaten werden in kaart gebracht en de lokale bevolking en overheid gepresenteerd, besproken en acties ter bescherming van het water werden gepland. Culturele programma´s, een festival en pers berichten dienden als middel om het thema bij een brede laag van de bevolking te brengen. Schoonmaak acties van putten en rivieren werden georganiseerd. Een andere actie was de bouw van veilige sanitaire voorzieningen in een school: watervrije scheidingstoiletten (Ecosan toiletten) en wastafels om handen te wassen. Met Ecosan toiletten kunnen veilige meststoffen geproduceerd worden, er is geen water voor spoeling  nodig en het grondwater wordt niet vervuild door menselijk afval. Een ander groot voordeel, met name in koude winters, is dat de ecosantoiletten aan een school of huis vastgebouwd kunnen worden.

Ondanks alle internationale inspanningen hebben wereldwijd nog steeds 780 miljoen mensen geen toegang tot verbeterd (improved) water en 2,5 miljoen mensen hebben geen toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen . Daarbij moet nog vermeld worden dat toegang tot verbeterd water of sanitatie geen uitspraak doet over de kwaliteit of over de toegang tot de systemen. Van de mensen die geen toegang tot verbeterd water hebben, wonen 84% in landelijke gebieden . Maar slechts 30% van de internationale ondersteuning komt gaat naar de landelijke gebieden .

Ook in Moldavië heersen grote verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden: In 2010 had 84% van de bevolking aansluiting op een centrale waterleiding en in de landelijke gebieden slechts 16% van de bevolking. Ook in de komende jaren zullen er onvoldoende financiële middelen zijn om de hele bevolking d.m.v. conventionele systemen met veilig water en sanitatie te voorzien. Daarom zijn innovatieve oplossingen nodig om de situatie in landelijke gebieden duurzaam en financieel haalbaar te verbeteren.

WECF en haar partners hebben door middel van dit project aangetoond dat door het combineren van educatie, goede informatievoorziening en praktische activiteiten, alle lagen van de lokale bevolking bewust worden van hun rechten. Dit heeft als gevolg dat de bevolking gemotiveerd is zelf actie te ondernemen om de eigen situatie te verbeteren. Deze mobilisatie kan voor een duurzamere waterbescherming, veiliger sanitaire voorzieningen en vergrootte lobbyactiviteiten bij de verantwoordelijke autoriteiten zorgen.

Twee prijzen voor Ormax op één dag
Eerder deze week riep WECF Oleg Rotari van de NGO Ormax uit tot winnaar van de WECF Ecosantoilet Foto Competitie. Met als thema“ Hoe blij worden kinderen van ecosan toiletten?”daagde het internationale vrouwen en gendernetwerk haar partners uit om deel te nemen aan een fotowedstrijd. De WECF Foto Award werd in het leven geroepen om goede en duurzame sanitaire voorzieningen in rurale gebieden van Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azie te promoten. De eerste prijs wordt vandaag uitgereikt aan Oleg Rotari (Moldavië). De tweede prijs gaat naar Knarik Grigoryan (AWHHE, Armenië) en de derde prijs naar Surayo Saidova (ASDP Nau, Tajikistan).Meer Nieuws

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018

‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’
Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat
14.11.2018

WECF organiseert in huis Consultatiesessie Waterkwaliteit
Woensdag 27 juli jongstleden vond de consultatiesessie waterkwaliteit plaats op het kantoor van WECF aan de Korte Elisabethstraat in Utrecht. Er waren verschillende deelnemers met verschillende achtergronden, maar allen met één doel: zorgen uiten en de overheid adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland.
30.07.2018

Nederland in actie voor schoon water! Wat vind jij?
WECF organiseert woensdag 27 juni Consultatiesessie Waterkwaliteit
01.06.2018