Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"

Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten

10.11.2015 |
WECF en HEAL, twee Europese gezondheid- en milieunetwerken verwelkomen het statement uitgegeven door de internationale federatie van gynaecologen en verloskundigen (FIGO), waarin zorgen worden geuit over de gezondheidsrisico's voor baby's en moeders, geassocieerd met dagelijkse blootstelling aan giftige chemicalien.

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen" Dit was een de onheilspellende uitspraak van de Internationale Federatie van Gynaecologen en Verloskundigen (FIGO) in oktober. En ze vervolgen: "De prijs die we zullen betalen voor onze reproductieve gezondheid is beangstigend en geeft reden tot ernstige bezorgdheid. De reproductieve gezondheidszorg is getuige van de toename van het aantal gezondheidsproblemen van hun patiŽnten, en het voorkomen van de blootstelling aan giftige chemische stoffen kunnen deze gezondheidslasten verminderen voor vrouwen, kinderen en families over de hele wereld. Blootstelling aan zorgwekkende stoffen tijdens de zwangerschap of borstvoeding is alomtegenwoordigĒ.

Hormoonverstorende stoffen

Met name wordt bezorgdheid geuit over die stoffen die ook beschikken over hormoonverstorende eigenschappen (EDC's, Endocrine Disrupting Chemicals). Hormoonverstoorders worden gevonden in voedselverpakkingen, pesticideresiduen op gangbaar groente en fruit en cosmetica. Veel onderzoekers zijn het erover eens dat deze stoffen grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid.
FIGO stelt dat artsen meer moeten doen dan hun patiŽnten enkel adviseren over mogelijke risicoís. Ze moeten ook effectief pleiten voor een beleid dat patiŽnten beschermt tegen de onvrijwillige blootstelling aan toxische chemicaliŽn. Volgens gynaecologen en verloskundigen behoren miskramen, een verminderde groei van de foetus, congenitale misvormingen, verstoorde of verminderde neurologische en cognitieve functies, een toename van kanker, concentratieproblemen, ADHD gedrag en hyperactiviteit tot de lijst met gezondheidsproblemen die een verband kunnen hebben met chemische stoffen in pesticiden, luchtverontreiniging, plastics en solventen.

De boodschap over de gevolgen van hormoonverstorende stoffen worden vervolgens beproken in een kort filmpje van het XXI FIGO Wereld congress.

Grote gevolgen volksgezondheid wereldwijd

Wereldwijd worden er tussen de 70.000 en 100.000 chemicaliŽn verhandeld, waarvan 4.800 de overgrote meerderheid van de wereldwijde productie vormen. Die productie zal alleen maar toenemen in de komende vijf jaar, zeker in de ontwikkelingslanden, waar ook de overgrote meerderheid van deze stoffen niet wordt getest. Blootstelling aan toxische chemicaliŽn hebben daarom grote gevolgen. FIGO stelt dat 7 miljoen mensen per jaar sterven aan luchtvervuiling (zowel binnen- als buitenlucht), de gezondheidszorg en andere kosten door de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen de Europese Unie jaarlijks minimaal 157 miljard kost en dat in de VS 76,6 miljard dollar in 2008 werd uitgegeven aan de behandeling van kinderziekten door milieuvervuiling.

WECF en HEAL Persbericht (in het Engels, PDF)

WECF ondersteunt de aanbevelingen van FIGO:  Baby's zijn niet alleen heel kwetsbaar, ze kunnen zichzelf ook niet beschermen. Schadelijke blootstelling aan zorgwekkende stoffen in de baarmoeders leidt tot onomkeerbare gezondheidseffecten. Daarom vinden we het belangrijk dat juist artsen, vroedvrouwen en andere professionals oproepen voor bescherming van deze kwetsbare groep tegen schadelijke stoffen", aldus Chantal Van den Bossche, woordvoerder WECF Nederland.

"Dit statement komt op een belangrijk moment. De Europese Commissie is voortdurend bezig om goede regelgeving rondom hormoonverstorende stoffen, EDCs, uit te stellen. Terwijl zij diegene zouden moeten zijn die  de weg wijzen als het gaat om het reduceren van schadelijke gevolgen van blootstelling aan stoffen in voedsel en consumentenproducten. Juist door meer aandacht voor preventie bestaan er grote mogelijkheden om de volksgezondheid te verbeteren en latere medische kosten uit te sparen".


FIGO vertegenwoordigt 125 nationale organisaties van gynaecologen en verloskundigen wereldwijd. Figo stelt zich ten doel om de gezondheid van vrouwen en zuigelingen te verbeteren en stimuleert onderzoek dat de kennis en praktijk van het vak van de gynaecologen en verloskundigen ten dienste staat. 

Meer informatie is te vinden in de FIGO publicatie ďSpecial Communication: Reproductive Health Impacts of Exposure to Toxic Environmental ChemicalsĒ


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comitť Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018