Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Europese Commissie lijkt veroordeling Europees Hof in de wind te slaan: Volksgezondheid lijkt geen prioriteit!

In december 2015 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie de wetgeving heeft overtreden. De Commissie heeft echter nagelaten wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende eigenschappen van biociden vast te leggen, of tenminste de deadline hiervoor niet gerespecteerd.

22.01.2016 |
In december 2015 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie de wetgeving heeft overtreden.

De Commissie heeft echter nagelaten wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende eigenschappen van biociden vast te leggen, of tenminste de deadline hiervoor niet gerespecteerd. Maar de Commissie lijkt de veroordeling van het Hof in de wind te slaan, hoewel de uitspraken van het Europees Hof ondubbelzinnig is.

Zweden had de Europese Commissie voor het gerecht gedaagd met de vraag waarom de Commissie deze criteria steeds uitstelt en volksgezondheid en het milieu niet voorop stelt. In een  brief van 4 januari 2016 liet de Zweedse minister weten dat de impactstudie echter gewoon wordt voortgezet en dat de Commissie geen informatie kan geven over wanneer de criteria aangenomen zullen worden.

Zweden laat het hier niet bij zitten en verwacht dat de Europese Commissie de EU-verdragen naleeft en aan de rechtmatige verwachting van de burgers voldoet, nl. de volksgezondheid en het milieu beschermen tegen de dreiging van hormoonverstorende stoffen (EDC's).

De deadline voor het identificeren van criteria voor hormoonverstorende eigenschappen was december 2013. Dit stond  in de biocidenverordening van 2012, die er op wijst dat biociden een gevaar kunnen inhouden voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Uniek is dat ook de Europese Raad deze rechtszaak ondersteunt. Het Europese Parlement en de regeringen van Denemarken, Frankrijk en Nederland ondersteunen Zweden individueel.

De Europese Commissie stelde dat de criteria die zij had vastgelegd, werden bekritiseerd omdat ze bijvoorbeeld de interne markt zouden verstoren. Het Europese Hof van Justitie was het hier niet mee eens, noch met het verweer dat eerst een interne impactstudie uitgevoerd moet worden. Momenteel voert de Europese Commissie dergelijke studie, waar wordt gekeken naar de ecologische, economische en sociale gevolgen van verschillende beleidsopties. Naar verwachting zal dit onderzoek verdere vertraging veroorzaken, waardoor maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen nog tot 2017 op zich laten wachten of mogelijk zelfs nog langer.

Bewustmaken van zwangere vrouwen

WECF, als lid van de EDC Free Coalition, vindt het hoog tijd dat de Europese Commissie maatregelen neemt tegen EDC's. Wij werken al bijna twintig jaar aan de bewustmaking van deze problematiek. Al in de jaren negentig organiseerde WECF conferenties over de invloed van schadelijke stoffen op de gezondheid van vrouwen en kinderen. Ook de schadelijke gevolgen van het gebruik van hormoonverstoorders werden toen al genoemd door vele wetenschappers.

In 2012 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een doorslaggevend rapport over de stand van de wetenschap op het vlak van hormoonverstorende stoffen. Conclusie was dat ďhet risico op ziekten als gevolg van EDCís misschien ernstig wordt onderschat.Ē Het rapport bevestigt dat wereldwijd werd nagelaten om de oorzaken van hormoongerelateerde ziekten en stoornissen naar behoren aan te pakken. EDC's beschadigen het zeer gevoelige hormonale systeem van het lichaam. Uit onderzoek blijkt dat er een link is tussen borst- en prostaatkanker, overgewicht en diabetes. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen sterke effecten hebben en vormen een risico voor ongeboren kinderen en zuigelingen. Blootstelling van mensen aan deze stoffen kost de Europese Unie 157 miljard euro per jaar, aldus wetenschappers.

WECF is van mening dat zwangere vrouwen, zoals in Denemarken al het geval is, goed voorgelicht moeten worden over de mogelijke risico's van EDC's voor de gezondheid van baby's.

Onze animatiefilm "Bescherm jezelf tegen hormoonverstoorders" kan je heirbij helpen.

Voor zwangere vrouwen en jonge ouders heeft WECF speciaal de website Een Veilig Nest gebouwd met tips & tricks voor groen ouderschap.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiŽring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017