Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar

WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen

27.09.2017 |
Morgen, donderdag 28 september, stemt de ENVI Commissie in het Europees Parlement (Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) over de criteria voor het vaststellen van hormoon verstorende stoffen, met het doel om hormoon verstorende stoffen beter te kunnen identificeren. 

De criteria waarover gestemd zal worden zijn echter ontoereikend. Dit mede vanwege twee redenen: de voorgestelde criteria eisen een onrealistisch zware bewijslast, waardoor veel hormoon verstorende stoffen door de test heen kunnen komen en een gevaar kunnen vormen voor milieu en gezondheid. Daarnaast zijn bepaalde pesticiden en biociden uitgezonderd, ook al zijn deze speciaal ontworpen om het hormoonsysteem van specifieke organismen te verstoren. Deze stoffen kunnen, ook al worden ze uitgezonderd van de criteria, ook het hormoonsysteem van mensen ontregelen. 

Om deze redenen heeft WECF Nederland, samen met de Health and Environment Alliance en Wemos een brief ondertekend om EuroparlementariŽrs op te roepen om tegen deze criteria te stemmen. De drie organisaties pleiten samen met tientallen andere Europese organisaties, verenigd in de EDCF Free Coalition, voor sterke criteria, criteria die gebaseerd zijn op de huidige wetenschappelijke endocrinologische principes. Daarnaast heeft WECF de brief van de Vlaamse Gezinsbond en het Belgisch collectief van wetenschappers Childproof aan de Belgische EuroparlementariŽrs ondertekend. 

Wetenschappelijk onderzoek toonde eerder aan dat blootstelling aan hormoonverstorende stoffen kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen, zaadbalkanker, en borstkanker. Daarnaast heeft recent onderzoek aangetoond dat hormoonverstorende stoffen zich in de hersenen kunnen nestelen, met nog niet duidelijke effecten. 

De brief aan de Nederlandse EuroparlementariŽrs is hier beschikbaar als download (PDF).

De brief aan de Belgische EuroparlementariŽrs is hier beschikbaar als download.

 


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiŽring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017