Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme

In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe

26.10.2017 |
Al langer is bekend dat door mens en dier uitgescheiden medicijnen in oppervlaktewater en bodem slecht afbreekbaar zijn. Gevolg is dat residuen terechtkomen in drinkwater en landbouwgewassen.

In Amerikaans onderzoek dat is gepubliceerd in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen deze verontreiniging en autisme bij de mens. De hoofdauteur, Gaurav Kaushik, spreekt tijdens de Green Pharmacy conferentie die VVM en Huize Aarde organiseren in het UMC in Utrecht. 

Relatie met autisme

De groep wetenschappers onder leiding van Michael Thomas ontdekten eerder al dat medicijnresten in de hersenen van jonge vissen groepen genen activeert die bij de mens gerelateerd zijn aan autisme, parkinson en multiple sclerose. Vooral de relatie met autisme was overtuigend. Kaushik c.s. hadden al aangetoond dat psychofarmaceutische middelen door de darm en placenta heen gaan en zo de hersenen van het zich ontwikkelende embryo bereiken. Het nieuwe vervolgonderzoek wijst nu uit dat lage concentraties van deze middelen inderdaad in menselijke cellen genen beschadigen die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling van de hersenen*. 

Milieukringloop medicijnen

Het onderzoek maakt duidelijk dat het voorkomen van de milieukringloop van humane en veterinaire medicijnen meer aandacht behoeft. Gezien het belang voor de volksgezondheid dient hiertoe in de hele medicijnketen met spoed een pakket maatregelen ontwikkeld te worden. Geneesmiddelen zijn immers, in tegenstelling tot pesticiden, niet gemakkelijk uit te bannen of te vervangen.

Groene Farmacie Conferentie

Om dit onderwerp te agenderen, vindt op initiatief van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals, op 27 oktober a.s. het symposium Groene Farmacie plaats. Tijdens dit symposium worden concrete opties voor actie beschreven door nationale en internationale experts. Er komen sprekers uit de VS, Duitsland en Zweden, waaronder Gaurav Kaushik. De voertaal van de conferentie is Engels en de dag vindt plaats bij het Universitair Medisch Centrum van Utrecht. 

Voor meer informatie: www.vvm.info/greenpharmacy

*Gaurav Kaushik, Yu Xia, Jean C. Pfau, Michael A. Thomas, Dysregulation of autism-associated synaptic proteins by psychoactive pharmaceuticals at environmental concentrations, Neuroscience Letters, September 28 2017, https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.09.058 

  


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiŽring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017