Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’

Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat

14.11.2018 |
Nederland kent een steeds intensiever wordende landbouw. De agrarische sector wil graag produceren voor de wereldmarkt. Dat betekent dat in Nederland grote hoeveelheden voedsel en bloembollen worden geproduceerd, die wereldwijd goedkoop kunnen worden verhandeld. Dat kan een aanslag zijn op ons landschap, de biodiversiteit en ook de gezondheid van de bewoners.

De massale sterfte van insecten -waaronder bijen- en de ernstige teruggang van weidevogels zijn inmiddels bekende problemen. Ook het landschap verandert door de schaalvergroting in de landbouw de laatste jaren snel. Schaalvergroting betekent dat landbouwmachines steeds groter werden, terwijl onze mooie landwegen niet breder worden. Houtwallen en andere waardevolle kleinschalige landschapselementen verdwijnen. En hoe zit het met onze gezondheid? Wat ademen we in van de middelen via de lucht, of wat krijgen we binnen via ons drinkwater?

100 dagen debat

Om hier aandacht voor te vragen vond op 18 oktober 2018  in het Dingspilhuus in het Drentse Diever de bijeenkomst ‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’ plaats. De bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst ‘Hoopvol of hopeloos landschap’ die op 7 maart 2018 was gehouden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat die verkiezingen resulteerden in een meerderheid voor een coalitie van partijen die ‘groen’ hoog in het vaandel hebben staan werd besloten deze partijen in een vroeg stadium te bevragen op hun plannen voor de komende 4 jaar.

biologische bloembollen

Het 100-dagen debat wist rond de 140 mensen naar de zaal te halen. Een snelle scan onder de aanwezigen gaf aan dat er een grote zorg is onder inwoners over de staat van hun landschap en hun gezondheid. En het feit dat het voltallige gemeentebestuur aanwezig was en een groot deel van de raadsleden toont dat het onderwerp hoog op de politieke agenda staat. Een stand met biologische bloembollen werd gepresenteerd, om aan de aanwezigen en de politiek te tonen dat het schoner werken in de bollenteelt weldegelijk mogelijk is. Aan het eind van de avond kregen alle aanwezigen een zakje biologische bloembollen mee naar huis. Dit was een spontane actie van de politieke partijen en toont hopelijk de ambitie aan om dit dossier, dat al vele jaren op de agenda staat in de gemeente Westerveld, op een nieuwe manier te benaderen.

Bram Verhave van Stichting Bollenboos geeft een korte presentatie over de beloften die in de afgelopen 15 jaar de revue passeerden om de bollenteelt duurzamer te maken. Ook zijn er hoopvolle initiatieven en hopeloze situaties getoond.

Ir. Jelmer Buijs, van Buijs Agro-services, ging in zijn inleiding in op zijn onderzoek naar een verantwoorde gewasbescherming, toegespitst op Drenthe

Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van het Make Europe Sustainable For All programma, ondersteund door de Europese Commissie, Europaid

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019