Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en WECF (Women Engage for a Common Future) organiseren 16 februari symposium in Drents Provinciehuis

01.02.2018 |
***Vanwege het hoge aantal aanmeldingen is de inschrijving voor dit symposium vanaf nu gesloten. Geďnteresseerden kunnen contact met ons opnemen voor een eigen workshop of lezing door WECF's water- en voedselveiligheid expert Margriet Samwel-Mantingh *****

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied. Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben.

 
Om hier aandacht voor te vragen organiseren WECF en de Natuur- en Milieu Federatie Drenthehet symposium “Bestrijdingsmiddelen in het milieu”. Tijdens het symposium informeren wij u over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Drentse water. Toxicologen Henk Tennekes en Martin van den Berg delen hun kennis over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur.

Nederland heeft de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (de zogeheten SDG's) ondertekend en zich daarmee verplicht om voor 2030 deze doelen te realiseren. Het gaat daarbij onder meer om de volgende doelen:

  • SDG Doel 6: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen, het beschermen en herstellen van watergerelateerde ecosystemen;
  • SDG Doel 12: duurzame consumptie en productie.  Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Het volledige programma is hier te vinden.

Lees hier het WECF rapport: "Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"

    

Het symposium is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, de Nationale Postcodeloterij en de Europese Commissie, via het Europaid programma gericht op de bewustwording rondom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de Europese lidstaten.

   


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016