Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Gender Just Climate Solutions Award -WECF en WGC organiseren Gender Just Climate Award ceremonie tijdens Klimaattop Marokko

"De Gender Just Climate Solutions Award toont niet alleen het belang van gendergelijkheid, van vrouwenrechten maar vooral ook de bijdrage van vrouwen aan oplossingen tegen klimaatverandering".

06.10.2016 |"De Gender Just Climate Solutions Award toont niet alleen het belang van gendergelijkheid, van vrouwenrechten maar vooral ook de bijdrage van vrouwen aan oplossingen tegen klimaatverandering". Maandag 14 november, tijdens de VN Klimaattop (COP 22) in Marrakech, Marokko, zal deze prijs  daarom worden uitgereikt aan 3 vrouwen of vrouwenorganisaties die met hun klimaatoplossingen tonen dat een rechtvaardige en duurzame toekomst mogelijk is.  De prijsuitreiking wordt georganiseerd door de Women & Gender Constituency, waar WECF mede-oprichter van is.

Engelstalige persbericht is hier te vinden

De Women & Gender Constituency binnen de UNFCCC (de VN klimaatonderhandelingen) werd opgericht in 2009. Samen met andere vrouwen-, gender- en mensenrechtenadvocaten, probeert zij  beleidsmakers en  wereldleiders te overtuigen van de noodzaak voor een rechtvaardig klimaatbeleid, met aandacht voor onrechtvaardigheid tussen landen én mensen, als gevolg van klimaatverandering.

"Er is vraag naar verandering. We weten dat de oplossingen voor een duurzame toekomst al bestaan - en het is tijd om ze wijd en zijd te presenteren ", stelt Anne Barre van WECF. Na de in Parijs bereikte overeenkomst én met een nieuwe klimaattop in zicht, is het tijd om het belang van gendergelijkheid, de rechten van vrouwen en hun bijdrage aan klimaatoplossingen zichtbaar te maken.  Daarom deed de WGC eerder dit jaar een oproep aan organisaties wereldwijd om voorbeelden aan te dragen voor de Gender Just Climate Solutions Award. 

Drie laureaten worden toegekend, in de categorieën:

  • Technisch klimaatoplossingen met een vrouwen- of genderperspectief (bijv. op het gebied van duurzame energie, waterbesparende technologieën etc.)
  • Niet-technische klimaat oplossingen met vrouwen- of genderperspectief (bijv.  op het gebied van energy efficiency,  veranderd consumptiepatroon, etc.)
  • Transformatieve klimaatinitiatieven met vrouwen- of genderperspectief (bijv. aanpak van goed bestuur, institutionele veranderingen , planningsprocessen etc.)

De winnende oplossingen krijgen 1000 euro en zullen tevens te zien zijn in de speciale tentoonstellingsruimte van de  COP 22. Daarnaast worden de winnaars een jaar lang bijgestaan worden door een speciaal mentorprogramma van de WGC.

Organisatoren en partners van de Gender Just Climate Award

Women and Gender Constituency http://www.womengenderclimate.org/  Als vertegenwoordiging van vrouwen- en milieuorganisaties bij de jaarlijkse conferentie vecht de Women and Gender Constituency om te zorgen dat de stem en rechten van vrouwen meegenomen worden in het proces en in de resultaten van het internationale kader voor een duurzame en rechtvaardige toekomst.


WECF – Women Engage for a Common Future www.wecf.eu

WECF is een netwerk van 150 vrouwen-, milieu- en gezondheidsorganisaties, met een historische focus op Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjetunie. WECF werkt samen met lokale organisaties om toegang tot betaalbare en duurzame energie te verbeteren en het algemene energieverbruik terug te brengen. Naast het uitvoeren van lokale projecten, pleit WECF voor veilige en duurzame energie bij nationale en internationale beleidsmakers. Voor meer informatie over WECF projecten op het gevied van energie en klimaat, zie: http://www.wecf.eu/english/energy-climate/

AFD – Agence Française de Développement: www.afd.fr : AFD is een openbare financiële instelling voor Franse ontwikkelingssamenwerking. AFD werkt al meer dan zeventig jaar aan de bestrijding van armoede en bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden en overzeese gebieden. AFD werkt op vier continenten via een netwerk van 75 kantoren en door middel van subsidies, leningen, garantiefondsen en de ontwikkeling van contracten. AFD financiert en ondersteunt projecten die de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren, economische groei bevorderen en de planeet beschermen. 53% van de financiering in het buitenland draagt bij aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Fondation RAJA : http://www.fondation-raja-marcovici.com/accueil.html 
Sinds haar oprichting in 2006, zet de RAJA-Danièle Marcovici Foundation, ondersteund door de Fondation de France, zich in voor het verbeteren van het leven van vrouwen over de hele wereld door het steunen van vrouwen op 3 belangrijke gebieden: bevorderen van vrouwenrechten en het bestrijden van geweld tegen vrouwen

 

Contact:
Chantal Van den Bossche, WECF International, 0031-6.28129992, chantal.vandenbossche@wecf.eu @WECF_NL, @chantalvandenb
De Gender Just Climate Award wordt financieel ook mede -ondersteund door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.


Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018

Uitnodiging: 'Nederland in de volgende versnelling - Adopteer een SDG Live' 27 september
WECF organiseert samen met Building Change ´Nederland in de volgende versnelling´ op 27 september in In het Koorenhuis, Den Haag, om de balans op te maken van de Nederlandse SDG inzet. Wees erbij en laat horen wat jij vindt dat er beter kan om de realisatie van de SDG's in en vanuit Nederland een stap dichterbij te brengen!
14.08.2018

Themamiddag: Groen in de Stad
Samen met Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL) organiseerde WECF op 24 november een themamiddag over groen in de stad.
26.11.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017